„Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”

Rok temu informowaliśmy Państwa o tym, że Gmina Chorkówka przystąpiła jako partner do wspólnego projektu pn. „Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna, zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno”. Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 6.3 – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

Rewitalizacja to nic innego jak przywrócenie do „życia” obiektów, które ze względu na swój stan techniczny nie są  użytkowane w ogóle, lub są tylko w części wykorzystywane. Celem rewitalizacji jest odnowienie tych obiektów, zagospodarowanie ich oraz zmiana ich dotychczasowych funkcji.

Projekt który realizuje gmina obejmuje dwa budynki.

W Chorkówce – budynek gdzie funkcjonowało przedszkole samorządowe – po rewitalizacji zostanie przeznaczony na cele społeczne, publiczne i kulturalne.  Tak jak dotychczas będzie tam funkcjonowała poczta oraz biblioteka, dodatkowo przeniesiona zostanie siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponadto utworzona zostanie świetlica dla seniorów.

W Kopytowej – budynek dawnej szkoły podstawowej, w którym powstanie Dom Dziennego Pobytu ludzi starszych i osamotnionych.