Umowy dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chorkówce i Świerzowej Polskiej

4 października br. w Urzędzie Gminy Chorkówka Prezes OSP Chorkówka Mieczysław Paluch oraz skarbnik jednostki Anna Janik, a także Prezes OSP Świerzowa Polska Adam Półchłopek i skarbnik Piotr Ginalski  podpisali umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W spotkaniu udział wzięli: Piotr Babinetz  Poseł na Sejm RP, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Grzegorz Wołczański zastępca Burmistrza Gminy Rymanów, Adam Skiba Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a także przedstawiciele jednostek OSP z Chorkówki, Świerzowej Polskiej, Niebieszczan, Posady Górnej, Trzcinicy oraz Zagórza.

Umowy opiewają na kwoty: 15 500,00 zł dla OSP Chorkówka oraz 18 778,00 zł dla OSP Świerzowa Polska. W ramach dofinansowania jednostka OSP Chorkówka zakupi ubrania z trudnopalnych materiałów, buty bojowe, specjalistyczne hełmy wyposażone m.in. w osłonę twarzy, zestaw łączności, elementy odblaskowe a także latarki. Jednostka ze Świerzowej także zakupi specjalne trudnopalne ubrania, dodatkowo przenośną drabinę ratowniczą oraz  pompę do wody zanieczyszczonej.