600-lecie Wsi Świerzowa Polska

28 września  mieszkańcy Świerzowej Polskiej obchodzli niezwykły Jubileusz. 600 lecie wsi. W tym ważnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władzy państwowej: Alicja Zając-Senator RP, Joanna Frydrych Poseł na Sejm RP, Stanisław Piotrowicz Poseł na Sejm RP, Piotr Babinetz Poseł na Sejm RP, wojewódzkiej: Jerzy Borcz Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Joanna Bril Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Maria Kurowska Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, powiatowej: Andrzej Guzik Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego, Kazimierz Gładysz Radny Rady Powiatu Krośnieńskiego, Monika Subik Dyrektor Etatowy Członek Zarządu, a także gminnej: Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka oraz Radni Gminy, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Wioletta Klimek Sekretarz Gminy Chorkówka, Anna Lula Skarbnik Gminy Chorkówka, a także przedstawiciele oświaty, kultury, organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i wsi Świerzowa Polska.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie. Następnie uczestnicy w asyście orkiestry dętej udali się do Świerzowej Polskiej, gdzie odbyła się dalsza część jubileuszowych uroczystości. Tam odsłonięto pomnik, który powstał w celu upamiętnienia dzisiejszego Jubileuszu, a który ma być hołdem oddanym dawnym pokoleniom. Odsłonięcia dokonali najstarsi mieszkańcy wsi, którzy nie kryli wzruszenia tym wydarzeniem. Pomnik poświęcił ksiądz Wacław Socha proboszcz Parafii Zręcin. Po złożeniu kwiatów wszyscy udali się do hali sportowej gdzie przyszedł czas na podziękowania, życzenia i gratulacje. Głos zabrali goście, a także włodarze gminy. Uczestnicy Jubileuszu z ogromną przyjemnością oglądali program artystyczny „Dawniej i dziś…” , w którym udział wzięli mieszkańcy Świerzowej Polskiej, zarówno uczniowie szkoły jak i Zespół Śpiewaczy „Seniorzy”. Z okazji 600-lecia wsi Świerzowa Polska powstało niezwykłe wydawnictwo, w którego tworzenie zaangażowali się mieszkańcy wsi. Uroczystości jubileuszowe prowadziły Bogusława Kawalec Sołtys wsi oraz Dorota Steliga. O nagłośnienie, a także oprawę muzyczną zadbał Bogusław Pacek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce. Program artystyczny przygotowała Alicja Zając.

Dobrą zabawę zapewnił zespół „Vamos”, a także młodzież z Grupy Artystycznej „Maskarada”.