MIĘDZYWOJEWÓDZKI CECH KOMINIARZY

Miło Nam poinformować w Tarnowie powstał Międzywojewódzki Cech Kominiarzy, obejmujący swoim działaniem obszar Polski.

Pismo