Plan polowań zbiorowych KŁ „Zacisze” w Krośnie na sezon łowiecki 2019/2020

     

Lp.  Data polowania  Miejsce zbiórki -godzina    Obwód nr Miejsce polowania  Rodzaj zwierzyny  Prowadzącypolowanie   Uwagi

 

1 6.10.2019 Potok-przedszkole  8:00 164pk Nad Wisłokiem DzBżLJK Jaróg      Jarosław  

 

2 13.10.2019 Dębina-Krościenko   8:00 174 pk Korczyna-Kombornia DzBżLJK Głód            Grzegorz  
3 20.10.2019 Potok-przedszkole  8.00 164pk Potok-Moderówka DzBżLJK Chabior  Wojciech  
4 27.10.2019 Dębina-Krościenko   8:00 174pk  Haczów DzBżLJK Strzała    Józef  
5 3.11.2019 Msza św. godz.11 oo

Huta Polańska

    Spotkanie hubertowskie godz14 oo DM
6 9.11.2019 Potok-przedszkole  8:00 164pk  Nad Wisłokiem DzBżLJK Koczwara  Ryszard  
7 10.11.2019 DM                8:00 197pk Mszanka – Myscowa BŁCDzSLJ Buda   Grzegorz  
8 11.11.2019 DM                8:00 197pk  Roztoka BŁCDzSLJ Adamski G.  
9 16.11.2019 Dębina-Krościenko   8:00 174pk Pustyny Krościenko                               DzBżLJ K Chrobak R.  
10 17.11.2019 DM                8:00 197pk Krempna BŁCDzSLJ Lenicz J.  
11 23.11.2019 Potok – przedszkole 8:00 164pk Moderówka Męcinka                                  DzBżLJ K Cichoń   Zbigniew  
12 24.11.2019 DM               08:0 197pk  Olchowiec-

Wilsznia

BŁCDzSLJ Kopczyk  Mariusz  
13 30.11.2019 Dębina-Krościenko  8:00 174pk Sicina Haczów DzBżLJ K Trojan Marcin
14 1.12.2019 DM              8:00 197pk Olchowiec-Ropianka BŁCDzSLJ Jaróg Jarosław  
15 7.12.2019 Potok-przedszkole 8:00 164pk Nad Wisłokiem DzBżLJK Gruszkoś Stanisław  
16 8.12.2019 DM               8:00 197pk Olchowiec-Polany BŁCDzSLJ Maciejczyk Andrzej  
17 14.12.2019 Dębina- Krościenko  8:00 174pk Krościenko-Korczyna DzBżLJK Głód  Grzegorz  
18 15.12.2019 DM               8:00 197pk Krempna BŁCDzSLJ MaciejczykAdam  
19 21.12.2019 Potok-przedszkole 8:00 164pk Turaszówka-Dobieszyn DzBżLJK Cichoń Zbigniew  
20 22.12.2019   DM             8:00 197pk Myscowa-Polany BŁCDzSLJ Jaróg Jarosław Pol wigilijne
21 28.12.2019 Dębina-Krościenko  8:00 174pk Widacz-Targowiska DzBżLJ Strzała Józef  
22 29.12.2019 DM               8:00 197pk Polany-Myscowa         BŁCDzSLJ Adamski Grzegorz  
23 4.01.2020 Potok-Przedszkole 8;00 164 pk Moderówka-Jaszczew DzBżLJ Chabior Wojciech  
24 5.01.2020 DM              8:00 197 pk Olchowiec-Wilsznia BŁCDzSLJ Kopczyk M  
25 6.01.2020 DM             8:00 197 pk Polany – Myscowa BŁCDzSLJ Maciejczyk Andrzej  
26 11.01.2020 Dębina      8:00 Krościenko 174 pk Kombornia  DzBżLJ Grzegorz Głód  
27 12.01.2019 DM             8:00 197pk  Olchowiec

Polany

  BŁCDzLJ Jaróg Jarosław  
28 18.01.2019 Potok         8:00 -Przedszkole 164 Moderówka-Męcinka   Dz BżLJ Cichoń Zbigniew  
29 19.01.2020 DM             8:00 197 pk Chyrowa Ropianka BCDzLJ Buda  Grzegorz  
30 25.01.2020 Dębina       8:00 -Krościenko 174 pk Haczów Dz BżLJ Trojan  Marcin
31 26.01.2020   DM           8:00 197 pk Myscowa- Polany BCDzLJ Jaróg Jarosław Zak. sezonu polowań
32 2.02.2020 Potok          8:00 -Przedszkole 164pk Potok- Dobieszyn DzBżLJ Chabior Wojciech  
33 9.02.2020 Dębina-Krościenko  8:00 174pk Widacz-Miejsce P. DzBżLJ Głód Grzegorz  
34

 

 

35

   

16.02.2020

 

 

23.02.2020

 

Potok  Przedszkole8:00

 

Dębina-Krościenko8:00

164 pk

 

 

174pk

   Wojaszówka-Bajdy

Targowiska      M. Piastowe

DzBżLJ

 

 

DzBżLJ

Józef  Strzała

 

Trojan Marcin

 

 

 

 

Legenda: B-byk , Ł-łania , C-ciele, Dz-dzik , S-sarna , L-lis , J-jenot , Bż-bażant , K-kaczka .

Polowania we wszystkich obwodach będą prowadzone w godzinach  8:00 – 15:00

Oznakowanie terenu do polowania tablicami ostrzegawczymi , należy do prowadzącego polowanie .

                                                                                                 

                                                                                                Opracował : Zarząd Koła

                                                                                                          ” Darz  Bór „