Ćwiczenia ewakuacyjne uczniów i pracowników placówki oświatowej

Kiedy tylko pojawił się dym włączono alarm, który był znakiem, że coś się dzieje na terenie szkoły. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele, a także pracownicy obsługi spokojnie, zgodnie z wytycznymi wyszli z budynku drogami ewakuacyjnymi i udali się do wyznaczonego punktu  oddalonego od miejsca, gdzie powstało zagrożenie. Wkrótce zjawiała się straż pożarna i policja, wówczas dyrektor szkoły Elżbieta Borek zgłosiła, że brakuje dwóch uczniów, którzy najprawdopodobniej zostali wewnątrz. Strażacy przystąpili do akcji i poszkodowanych udało się szybko ewakuować z zagrożonego budynku. Dwóm poszkodowanym pomocy udzielili ratownicy medyczni, którzy niezwłocznie przybyli do miejsca zagrożenia. „Pożar” ugaszono, wszyscy są bezpieczni.

To nie scenariusz filmu tylko wydarzenia, które rozegrały się na terenie Zespołu Szkół w Chorkówce. Na szczęście to tylko ćwiczenia obronne, w których jednym z epizodów praktycznych była ewakuacja uczniów i pracowników szkoły w wyniku pożaru wznieconego przez nieznanych sprawców.  Głównym celem tych ćwiczeń jest utrwalanie zarówno zasad jak i  procedur dotyczących zachowania się w przypadku pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim służbom zaangażowanym w przeprowadzenie ewakuacji, naszym druhom z OSP Chorkówka i OSP Kobylany, a także policji i ratownikom medycznym. Dziękujemy także Elżbiecie Borek dyrektor placówki, gronu pedagogicznemu, pracownikom obsługi oraz uczniom.