Dofinansowanie dla naszych jednostek OSP

Do 10 września br. jednostki OSP mogły składać wnioski o dotację 5 000 plus. Wszystkie jednostki z terenu naszej gminy taki wniosek złożyły. Pozyskane pieniądze mogą być przeznaczone na szkolenia, na odnowienie sprzętu, umundurowanie, materiały edukacyjne, sprzęt do ćwiczeń, a także remonty. Wachlarz możliwości jest spory, dlatego cieszy mobilizacja naszych ochotniczych straży pożarnych, które podjęły działania w celu uzyskania powyższego dofinansowania. Ogólna kwota dofinansowania to ponad 70 000 zł.