Remont dróg w Poraju i Kopytowej

30 maja gospodarze 28 gmin, wśród nich także wójt gminy Chorkówka, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie umowy na dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Gmina Chorkówka otrzymała dotację w wysokości 68 tys. zł na modernizację dróg w miejscowości Poraj i Kopytowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadanie zakończono.

W miejscowości Poraj wyremontowano 330 mb drogi o szerokości od 2,5 m do 3 m. W Kopytowej 224 mb drogi o szerokości 3 m. Zarówno w Poraju jak i Kopytowej wyczyszczono także rowy (Poraj – 200 m, Kopytowa – 197 m). Remont polegał na wyprofilowaniu odcinków dróg, a także zagęszczeniu podłoża i położeniu tłucznia oraz klińca.
Koszt zadania to ponad 85 tys. zł.