Międzypokoleniowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół i Placówek w Bóbrce

2 września 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce wziął udział w ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz”. W 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej młode pokolenie Polaków razem z osobami urodzonymi do 8 maja 1945 r., wspólnie rozpoczęło nowy rok szkolny 2019/2020. Przekroczenie progu szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończyło ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo przysparzając dni pełnych cierpień i smutku, niejednokrotnie odbierając im życie.

Projekt „Przerwany Marsz” był próbą podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za to co zrobili dla Polski. Do udziału we wspólnej międzypokoleniowej inauguracji roku szkolnego zgłosiło się 1000 szkół z całej Polski oraz ze szkół polskich poza granicami naszego kraju.

Patronat Narodowy nad akcją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.