XI sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)

z w o ł u j ę

XI sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Obrady odbędą się w dniu 12 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1530

w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka

Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

 1. Wydanie zaświadczenia o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu Nr 7/X/2019 z X sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 19 czerwca 2019 r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
 7. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
 8. Podjęcie uchwał:
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Chorkówka – PROJEKT
 • zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2019 –PROJEKT
 • w sprawie ustalenia sieci szkół publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chorkówka- PROJEKT
 • w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników – PROJEKT
 • w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników – PROJEKT
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT
 • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat – PROJEKT
 • w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok – PROJEKT
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta – PROJEKT
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta – PROJEKT
 1. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Chorkówka

Maciej Sekuła