Dofinansowanie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 

logo16 lipca br. Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie na dofinansowanie zadania związanego z modernizacją zaplecza kuchennego w Domu Ludowym w Machnówce oraz wykonanie maty ochronnej na parkiet w sali głównej. Dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł zostało przyznane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Koszt całego zadania wstępnie wyliczono na około 22 tys.  zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu Gminy Chorkówka.