22 tys. zł z Funduszu Sprawiedliwości na sprzęt ratowniczy dla naszych gminnych strażaków

logo

24 lipca br.  w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski oraz Skarbnik Gminy Anna Lula podpisali  z Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Urszulą Dubejko umowę na dofinansowanie w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Ze środków finansowych pozyskanych w ramach dofinansowania, a także wkładu własnego gminy w wysokości blisko 4 tys. zł zakupionych zostanie: 72 pary rękawic strażackich, 14 par butów skórzanych specjalnych. Obuwie, które stanowi podstawowy element ochrony dolnych kończyn strażaka podczas akcji, będzie wykonane z solidnego i odpornego na zniszczenia materiału, z wysoką odpornością termiczną. Taki sprzęt niezbędny jest podczas niesienia pomocy poszkodowanym.
Dodatkowo zakupione będą: 3 kominiarki ułatwiające pracę w strefie zagrożenia oraz 10 odcinków węży tłocznych W 52 i 8 odcinków węży tłocznych W 75.