XIV Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych

W tym roku XIV Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych odbył się 21 lipca w Kopytowej. Organizatorami przeglądu była Gmina Chorkówka, Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Zespół Śpiewaczy „Jutrzenka” z Kopytowej, KGW Kopytowa oraz sołtys wraz radą sołecką z Kopytowej. Podczas przeglądu piosenki biesiadne, przyśpiewki ludowe zaprezentowało 15 zespołów: „Jutrzenka” z Kopytowej, Kapela Ludowa „Ropiorze” z Bóbrki, „Bobrzanie” z Bóbrki,  „Jarzębina” z Piotrówki,  „Magnolia” z Podniebyla, „Seniorzy” ze Świerzowej P.,  „Kamratki” z Krosna – Turaszówki, „Potakowianki” z Potakówki, „Lesczanie” z Leska, „Nadzieja” ze Zręcina, „Dworzanie” z Łubna, Zespół Śpiewaczy z Kobylan, „Chorkowianie” z Chorkówki oraz zespół wokalny z GOK- u w Chorkówce i Grupa Artystyczna „Maskarada”.

W imprezie uczestniczyli zaproszeni goście: Stanisław Sajdak Radny Powiatu Krośnieńskiego, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Stanisław Chochołek Wiceprezes Zarządu LGD „Kraina Nafty” w Miejscu Piastowym oraz radni gminy: Aleksandra Sitar, Piotr Kozubal, Tomasz Munia, Piotr Wierdak, Andrzej Wierdak. Przegląd zakończyła wspólna zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu muzycznego „GOŁDI BAND”.

Tekst i foto: GOK Chorkówka

ZDJĘCIA