Gminny żłobek – trwają prace budowlano-remontowe

Trwają prace budowlane w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej, gdzie powstanie gminny żłobek. Cztery miesiące temu informowaliśmy o promesie finansowej w ramach rządowego programu „Maluch Plus” w wysokości 990 tys. zł, którą gmina otrzymała na zadanie związane z uruchomieniem placówki opiekuńczej dla najmłodszych. Środki własne gminy przeznaczone na realizację zadania wyniosą około 1 mln zł.