Przebudowa i remont dróg gminnych

Na terenie jedenastu miejscowości w gminie Chorkówka rozpoczęto roboty przy przebudowie dróg gminnych. Na części dróg położony zostanie nowy dywan asfaltowy. Takie prace są lub będą wykonywane w Sulistrowej, Żeglcach oraz Kobylnach. W  siedmiu miejscowościach  tj. Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Leśniówka, Świerzowa Polska, Szczepańcowa oraz Zręcin wykonana zostanie podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 10 cm i położony dywan asfaltowy.

Koszt prac wyniesie około 300 tys. zł.