Barszcz Sosnowskiego usunięty

Barszcz Sosnowskiego jest problemem dla mieszkańców wielu gmin. Rozrasta się w niebywałym tempie, a jego zwalczanie jest niebezpieczne ponieważ barszcz wytwarza silne toksyny, powodujące poważne oparzenia. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną niezwykle kłopotliwą, która w sposób inwazyjny zajmuje coraz większe obszary. Na terenie gminy Chorkówka obserwuje się występowanie tej rośliny w dużym natężeniu zwłaszcza wzdłuż brzegów rzeki Jasiołki. Jak co roku, gmina Chorkówka zleciła w ramach zapytania ofertowego przeglądnięcie brzegów tej rzeki na swoim terenie wraz z usunięciem wszystkich roślin.  W celu osiągnięcia optymalnego rezultatu zastosowano metodę mechanicznego usunięcia roślin z zastosowaniem oprysków chemicznych. Rośliny zostały usunięte w miesiącu czerwcu tj. w okresie kiedy  kwiatostany nie są jeszcze dojrzałe i nie wydobywają się z nich nasiona.  W tym roku z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne  proces kwitnienia został przyśpieszony, dlatego ważna była szybka reakcja ze strony Urzędu. Zaobserwowano, że w miejscach w których roślina występowała w dużym natężeniu, dzięki systematycznym działaniom gminy podejmowanym w tym zakresie, inwazyjność występowania rośliny została zahamowana. Niestety nie wszystkie gminy podejmują takie działania, co skutkuje tym, że nasiona rośliny transportowane są wraz z wodą, z górnego biegu rzeki Jasiołki, na teren naszej gminy. W związku z częstym wylewaniem wód rzeki, zwłaszcza w okresie wiosennym, można zaobserwować nowe skupiska rośliny, powstające w miejscach w których stagnowała woda po wystąpieniu z koryta rzeki.

Ważne jest to, aby samorządy lokalne na terenie których występuje barszcz Sosnowskiego podejmowały systematyczne działania w tym zakresie, co pozwoli na skuteczną walkę z tą agresywną,  inwazyjną rośliną. W przypadku działań podejmowanych przez pojedyncze samorządy walka z barszczem Sosnowskiego będzie przypominać ,,walkę z wiatrakami’’.