Spotkanie informacyjne dotyczące zmian w 500+

500+ także na pierwsze dziecko bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę oraz  uproszczona procedura to jedne z najważniejszych informacji jakie przekazał uczestnikom dzisiejszego spotkania Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, a także pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Podczas otwartego spotkania, które odbyło się na Kompleksie Boisk Sportowych w Chorkówce, rozdane zostały również ulotki informacyjne, a najmłodszym uczestnikom świeże owoce. Pani Wicewojewoda także otrzymała upominki przygotowane przez przedszkolaków z „Misiowa”.

Najważniejsze informacje w skrócie:

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorkówce lub operatorem pocztowym).

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Od 1 lipca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. To ważny zapas czasu w tak gorączkowym okresie, wypełnionym nowymi obowiązkami. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają  z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.