Dystrybucja worków na odpady

Informujemy, że worki na odpady segregowane będą wydawane w godz. od 900  do 1900 w następujących miejscowościach i terminach:

Dzień Miejscowość – miejsce wydawania
24 czerwca

(poniedziałek)

Draganowa – Dom Ludowy
Sulistrowa – Dom Strażaka
25 czerwca

(wtorek)

Bóbrka – Dom Ludowy (Klub Młodzieżowy)
Machnówka – Dom Ludowy
Żeglce – Dom Ludowy
Faliszówka – Dom Ludowy
Kobylany – Dom Kultury
Poraj – Dom Strażaka
26 czerwca

(środa)

Kopytowa – Dom Ludowy (sutereny)
Świerzowa Polska – Dom Ludowy
 

28 czerwca

(piątek)

Chorkówka – Dom Strażaka
Leśniówka – Dom Strażaka
Szczepańcowa – Remiza OSP
Zręcin – Dom Ludowy

Istnieje możliwość wyboru koloru worków według indywidualnych potrzeb.

Niezależnie od miejsca zamieszkania, worki i naklejki można odebrać we wszystkich wyżej podanych punktach.

W przypadku nieodebrania ww. materiałów w wyznaczonych terminach – należy kierować się po ich odbiór – do firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), od poniedziałku do piątku w godz. od 700 – 1500.