Harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży na Kompleksie Boisk Sportowych w Chorkówce 

Startujemy 17 czerwca br.

poniedziałek: 17.06. – 24.06.
godz. 16.00– 17.30 
Piłka nożna- zajęcia dla dzieci i młodzieży

 wtorek: 18.06. – 25.06.
godz. 16.00 – 17.30
Zajęcia lekkoatletyczne: biegi krótkie, średnie, długie, slalomy, interwały, sztafety

środa: 19.06. – 26.06.
godz. 16.00 – 17.30
Piłka siatkowa- zajęcia dla dzieci i młodzieży

czwartek: 27.06.
godz. 16.00 – 17.30
Sporty drużynowe – piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka koszykowa
godz. 19.00 – 20.00
Klub Biegacza „Athletic” Zręcin – biegi,

piątek: 21.06. 28.06.
godz. 16.00 – 17.30
Zajęcia lekkoatletyczne: skok w dal, rzuty – kulą, piłką

Zajęcia poprowadzą pracownicy Kompleksu Boisk Sportowych.

ZAPRASZAMY!

Nasze cele:

– Poprawa stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

– Promowanie nowej, atrakcyjnej formy zajęć ruchowych.

– Poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży.

– Zapoznanie dzieci z różnymi sportami.

– Ukierunkowanie dzieci na najbardziej odpowiednie dla niego dyscypliny sportu.