Konkurs matematyczny „AS trzecich klas”

Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki.
Roger Bacon

6 czerwca br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce 13 uczniów z gminnych szkół podstawowych wzięło udział w konkursie matematycznym „As trzecich klas”. Nasi młodzi matematycy w skupieniu ale i z uśmiechem na twarzach przystąpili do rozwiązywania matematycznych wyzwań, przygotowanych przez organizatora konkursu. Test został tak przygotowany, aby sprawdzić umiejętność szybkiego liczenia, a także ogólną wiedzę matematyczną. Test sprawdzała komisja w składzie:
Anna Sereda (DP Draganowa),
Beata Gefert (ZS Świerzowa Polska),
Teresa Pacek (SP Żeglce – organizator konkursu).

Po podliczeniu punktów wyłonieni zostali najlepsi matematycy w dwóch kategoriach:

„Biegłość liczenia”
1 miejsce Mateusz Sysoł SP w Kopytowej – 64 pkt
2 miejsce Gabriel Świątek SP w Draganowej- 56 pkt.
3 miejsce Karol Szyndak SP w Draganowej – 54 pkt.

„As trzecich klas”
1 miejsce Lena Jasińska ZS w Zręcinie – 31 pkt.
2 miejsce Mateusz Sysoł SP w Kopytowej – 25 pkt.
oraz Kinga Leś – ZSiP w Bóbrce 25 pkt.
3 miejsce Karol Szyndak – SP w Draganowej – 23 pkt.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi, a także umiejętności matematycznych.