„Bezpieczne dziecko w szkole, w domu i na drodze”

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce 24 maja br. odbyło się spotkanie pn. „Bezpieczne dziecko w szkole, w domu i na drodze”. W spotkaniu, które prowadziła Anna Kukawska aktorka z serialu „Policjantki i Policjanci”, wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół w Chorkówce, ze Szkoły Podstawowej ze Zręcina i z Żeglec. Poruszane były ważne tematy związane z przeciwdziałaniem problemowi alkoholowemu.

Omówiła również problem narkotyków, dopalaczy i palenia papierosów przez młodzież. Z uwagi, że jest aktorką przeprowadziła kilka zabaw edukacyjnych w postaci wywiadów w kilkuosobowych grupach oraz zabawę pt. „Impro”. Zabawa ta polegała na improwizowaniu wypowiedzi, których mottem były zagadnienia alkoholizmu, narkomanii i nikotynizmu.

GALERIA

Tekst i foto: GOK Chorkówka