Gminny Dzień Strażaka

Tradycyjnie w maju od pokoleń strażacy uroczyście obchodzą Dzień Strażaka, czcząc przy tym swego patrona Świętego Floriana. Gminne uroczystości z okazji Dnia Strażaka, przy pięknej, słonecznej pogodzie zorganizowane zostały 18 maja 2019 r. Gospodarzem tegorocznego strażackiego święta była jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żeglcach. W uroczystości udział wzięły delegacje jednostek OSP z terenu gminy Chorkówka wraz z pocztami sztandarowymi oraz gościnnie zaprzyjaźniona z żeglecką jednostką delegacja strażaków z OSP Głowienka, także ze sztandarem. Obchody Dnia Strażaka rozpoczęto uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym Żeglcach, odprawioną przez proboszcza Parafii ks. Prałata Jana Luchowskiego,który wygłosił także piękną homilię. Po mszy świętej strażacy oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac przed domem ludowym. Tam odbyła się oficjalna część strażackich uroczystości, która rozpoczęła się złożeniem meldunku przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Chorkówce druha Adama Łukaszewskiego Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie druhowi Janowi Kilarowi, po czym odegrany został hymn Związku. Powitania wszystkich uczestników uroczystości, w tym zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce dh Kazimierz Gładysz, który następnie wygłosił referat okolicznościowy. W swym wystąpieniu przedstawił m.in. organizację i działalność gminnej strażackiej organizacji, w tym podległych 15-tu jednostek OSP. Stwierdził, iż strażacy ochotnicy z gminy Chorkówka na swe święto przychodzą w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, wypełnionego humanitarną, bezinteresowną służbą, charakteryzującą się stałą i ofiarną gotowością służenia w potrzebie w myśl strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Przekazał także serdeczne słowa podziękowania władzom samorządowym gminy, poprzednich i obecnej kadencji za wydzielanie w budżecie gminy środków finansowych na cele ochrony przeciwpożarowej, w tym działalność podległych jednostek OSP oraz za tworzenie bardzo dobrego klimatu dla rozwoju ochotniczego pożarnictwa. Podziękował również przedstawicielom władz zwierzchnich Związku OSP RP oraz Państwowej Straży Pożarnej za udzielaną merytoryczną i finansową pomoc oraz bieżącą bardzo dobrą współpracę. Ważnym akcentem uroczystości było wręczenie zasłużonym druhom odznaczeń strażackich. Złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” odznaczony został druh Mariusz Wityński, brązowymi medalami „za zasługi dla pożarnictwa” udekorowani zostali druhowie: Anna Łopatkiewicz, Marcin Krzywda i Mateusz Węgrzynowski. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymał dh Modest Gunia. Ponadto, w zależności od stażu służby w szeregach OSP wręczone zostały odznaki „za wysługę lat”, które otrzymali druhowie: 45 lat- Jan Filip, 35 lat – Jan Wierdak, 20 lat- Paweł Fruga, Marcin Laskoś, Mariusz Wityński i Jakub Węgrzyn, 10 lat – Magdalena Dubis, Przemysław Dubis, Katarzyna Jagieło, Jarosław Kasza, Anna Łopatkiewicz, Krzysztof Łopatkiewicz i Wojciech Waliszko. Wśród dostojnych gości uroczystości znaleźli się: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie dh Jan Kilar, Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego KM PSP w Krośnie st. kpt. Krzysztof Szczęsny, radny Rady Powiatu Krośnieńskiego Stanisław Sajdak, Proboszcz Parafii Żeglce ks. prałat Jan Luchowski, Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Maciej Sekuła, radna Rady Gminy, zarazem sołtys wsi Żeglce Iwona Skalska, Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Tłuściakiem, Dyrektor GOK w Chorkówce Bogusław Pacek, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Karola Klobasy-Zrenckiego w Żeglcach Roman Skowron, przewodnicząca KGW w Żeglcach Halina Kochańska, prezes Stowarzyszenia „Że Chcę” Olga Matys-Słowik. W swych wystąpieniach goście podziękowali druhom za ich społeczną służbę, a także złożyli życzenia powodów do radości, ludzkiej życzliwości, przyjaciół w działaniu, społecznego uznania oraz satysfakcji z wypełnianych zadań. Ratownikom życzono bezpiecznych powrotów z akcji.

tekst: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce

dh Kazimierz Gładysz

foto: Gmina Chorkówka