Opieka przedszkolna w okresie wakacji

Szanowni Rodzice,

W związku z tym, że planowane jest zorganizowanie opieki przedszkolnej w okresie od 1 do 26 lipca br. w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka, przekazujemy Państwu kilka niezbędnych informacji.

Dyżury opieki nad dziećmi pełnione będą w tym roku w dwóch  przedszkolach samorządowych, tj.:

1) od 01.07.2019 r. do 12.07.2019 r. – Samorządowe Przedszkole w Chorkówce „Baśniowa Kraina”, ,

2) od 15.07.2019 r. do 26.07.2019 r. – Samorządowe Przedszkole w Zręcinie.

Opieką w ramach „wakacyjnego dyżuru” mogą być objęte dzieci uczęszczające aktualnie (tj. w roku szkolnym 2018/2019) do ww. przedszkoli oraz do Samorządowego Przedszkola w Świerzowej Polskiej.

Rodzice zdecydowani na korzystanie z takiej formy opieki nad dziećmi w czasie wakacji, powinni w terminie do 24 maja br. złożyć stosowną deklarację.

Jeżeli rodzic jest zdecydowany tylko na jeden z ww. terminów, to powinien złożyć deklarację jedynie na ten okres. Jeżeli zaś chce aby dziecko miało zapewnioną opiekę przez cztery tygodnie (tj. od 1 do 26 lipca br.) to deklarację musi złożyć oddzielnie na każdy okres, u dyrektora przedszkola, do którego aktualnie uczęszcza dziecko.

Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu będą objęte pięciogodzinną bezpłatną opieką w godzinach od 7:30 do 12:30 (w ramach realizacji tzw. podstawy programowej), natomiast za każdą dodatkową godzinę rodzic będzie zobowiązany ponieść odpłatność w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (od 6:30, nie dłużej niż do 15:30).

Dodatkowo rodzic zobowiązany będzie ponieść koszt wyżywienia dziecka – około 7,00 zł za 1 dzień pobytu (3 posiłki: śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek – koszt żywienia dzieci może ulec zmianie w zależności od liczby dzieci żywionych).

W sytuacji dużego zainteresowania „wakacyjnym dyżurem”, przy naborze dzieci do przedszkoli będzie brana pod uwagę ilość godzin dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Wyjaśniamy, że w tym roku wyjątkowo nie będzie dyżuru wakacyjnego w Samorządowym Przedszkolu w Świerzowej Polskiej. Jest to spowodowane tym, że na okres wakacji planowany jest remont części budynku Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej, w której mieszczą się pomieszczenia przedszkola oraz pomieszczenia kuchenne.

Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektorów ww. przedszkoli, skąd również można pobrać deklaracje udziału dzieci w „wakacyjnym dyżurze przedszkolnym”.