Informacja

Dyrektor Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce informuje, że sprawozdania finansowe Centrum Usług Oświatowych za 2018 rok zostały opublikowane w BIP Gminy Chorkówka, w zakładce „budżet gminy – sprawozdania finansowe”.