Zarządzenie Nr 0050.1.57.2019 Wójta Gminy Chorkówka w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Faliszówce

Zarządzenie Nr 0050.1.57.2019 Wójta Gminy Chorkówka w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Faliszówce – PDF