Problem z wałęsającymi się psami

Mieszkańcy Kopytowej zgłaszają problem z wałęsającymi się psami. Ten temat pojawia się co roku, szczególnie w okresie wiosenno-letnim na terenie całej gminy. Nie są to bezdomne czworonogi, lecz niedopilnowane przez właścicieli. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszej gminy, o to by ich zwierzęta pozostawały na ich posesjach, ponieważ każdy wałęsający się pies stwarza zagrożenie, szczególnie dla dzieci.

📌Przypominamy, za psa zawsze odpowiada jego właściciel i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga.

📌Jeżeli właściciel nie wywiązuje się z ww. obowiązku, zgodnie z Kodeksem wykroczeń wymierzona może zostać mu kara grzywny bądź nagany.

📌Jeżeli pies spowoduje u innej osoby obrażenia (w wyniku pogryzienia) jego właściciel może odpowiadać jak za przestępstwo.

📌Poszkodowany może pozwać właściciela psa do sądu i dochodzić roszczeń odszkodowawczych.

📌Psy nie mogą biegać w miejscach publicznych bez odpowiedniego nadzoru.

Na zdjęciach dwa psy wałęsające się po Kopytowej. Apelujemy do ich właścicieli o odpowiednie zabezpieczenie swoich posesji, tak by czworonogi nie uciekały.