Remont drogi dojazdowej

Dobiega końca remont drogi wewnętrznej dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce. Droga została wyprofilowana i położono na niej warstwy z kruszywa łamanego. Dodatkowo zamontowano tablicę informacyjną dotyczącą godzin otwarcia. Koszt remontu wyniósł ponad 30 tys. zł.