„Krok do przodu” – informacja dla kobiet

Rekrutacja do projektu stażowego „Krok do przodu” Projekt skierowany jest wyłącznie do kobiet , bezrobotnych oraz biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt zakończony jest płatnym 6 miesięcznym stażem zawodowym. Dodatkowo zapewniamy:
📌Ubezpieczenie NNW,
📌Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
📌Zwrot kosztów opieki nad dziećmi\osobami zależnymi,
📌Catering,
📌Materiały szkoleniowe,
📌Stypendium szkoleniowe,
📌Stypendium stażowe,
📌Badania lekarskie,
📌Szkolenie wstępne BHP.