Nowa scena przy GOK-u

loga

Wkrótce rozpoczną się prace związane z budową sceny plenerowej, która usytuowana będzie przy parkingu obok Gminnego Ośrodka Kultury i Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce. Na to zadanie, którego koszt wyniesie blisko 400 tys. zł, gmina pozyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w wysokości 158.813,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca czerwca br.