Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej

W  sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce 29 marca odbyły się eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej w kategorii: szkoły podstawowe klasy IV-VI oraz  w kategorii klasy VII, VIII SP i III kl. gimn.
W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół: Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce, Zespół Szkół w Chorkówce, Szkoła Podstawowa w Faliszówce oraz Szkoła Podstawowa
w Kopytowej.
Komisja Konkursowa w składzie: Jolanta Przybyła, Olga Słowik – Matys oraz Bogusław Pacek dyrektor GOK – u, wytypowała laureatów na Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej:
Kategoria SP kl. IV-VI:
I miejsce: Gabriel Ciołkosz (ZSiP. Bóbrka)
II miejsce: Gabriela Czarnota (ZSiP. Bóbrka)
III miejsce: Natalia Gradowicz (ZS Chorkówka)
Kategoria SP kl. VII, VIII i III kl. gimn.
I miejsce: Oliwia Majka (SP Kopytowa)
II miejsce: Maria Obłój (SP Kopytowa)
III miejsce: ex aequo: Angelika Waliszko (SP Faliszówka)
Milena Kołek (SP Kopytowa)
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe oraz wezmą udział w Powiatowym Konkursie, który odbędzie się w Internacie Zespołu Szkół
w Iwoniczu 9 kwietnia.

FOTO

Tekst i fot. GOK Chorkówka