Eliminacje gminne Gminy Chorkówka do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

W sali sportowej Zespołu Szkół w Zręcinie 8 i 9 marca odbyły się eliminacje gminne Gminy Chorkówka do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Na turniej zgłosili się zawodnicy w następujących kategoriach wiekowych:
Gr. I – do 13 lat – dziewczyny i chłopcy
Gr. II – od 14 lat do 16 lat – dziewczyny i chłopcy
Gr. III – od 17 lat do 19 lat – mężczyźni i kobiety
Gr. IV – od 20 lat do 44 lat – mężczyźni i kobiety

Wyniki:
Gr. I dziewczynki:
1. Gabriela Czarnota – Bóbrka
Gr. I chłopcy:
1. Piotr Fiałkiewicz- Chorkówka
2. Szymon Kukulski – Bóbrka
3. Mateusz Mrozek – Bóbrka
Gr. II dziewczyny:
1.Kinga Guzik – Zręcin
2.Weronika Guzik – Zręcin
3.Patrycja Guzik – Zręcin
Gr. II chłopcy:
1. Dawid Siwak – Kopytowa
2.Kamil Kozak – Bóbrka
3.Wiktor Kludacz – Chorkówka
Gr. III chłopcy:
1.Gabriel Sajdak – Kopytowa
2.Damian Szczur – Kopytowa
3. Konrad Malinowski – Kopytowa
Gr. IV mężczyźni:
1.Sebastian Szuba – Żeglce
2.Konrad Cieślak  – Chorkówka
3.Rafał Wójtowicz – Świerzowa P.
Gr. IV kobiety:
1.Ewa Szuba

Do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego awansowały osoby, które w swojej kategorii wiekowej zajęły I i II miejsca. Zawody powiatowe w tenisie stołowym odbędą się w hali sportowej w Sieniawie 30 marca 2019 r.: kategoria I, II i III godz. 9.00, a kategoria IV, V i niepełnosprawni o godz.12.00.
Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce, Zespół Szkół w Zręcinie.
Dyplomy i medale ufundowane zostały przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Turniej przeprowadzli i nagrody wręczyli Paweł Przetacznik – dyrektor ZS w Zręcinie oraz Bogusław Pacek – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.

Tekst i foto: GOK Chorkówka