Zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Informujemy mieszkańców, że w marcu odbędą się zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów problemowych oraz innych odpadów niebezpiecznych. Odpady odbierane będą sprzed posesji, należy wyłożyć je najpóźniej do godziny 7.00 w dniu zbiórki, w widocznym miejscu.

Terminy zbiórek:

16 marca (sobota)– Szczepańcowa, Żeglce,

18 marca (poniedziałek) – Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Sulistrowa,

23 marca (sobota) – Kopytowa, Leśniówka, Poraj, Machnówka,

25 marca (poniedziałek) – Świerzowa Polska, Chorkówka,

30 marca (sobota) – Zręcin, Bóbrka.

W ramach  planowanej zbiórki odbierane będą  następujące rodzaje odpadów:

  • odpady wielkogabarytowe m.in.: meble, zabawki dużych rozmiarów, ceramika sanitarna, miski, wiadra, wanienki i wózki dziecięce, stolarka drzwiowa i okienna,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in.: pralki,  lodówki, odkurzacze, telewizory, radioodbiorniki, komputery, żelazka,
  • chemikalia, opakowania po chemikaliach i inne odpady niebezpieczne m.in.: farby, rozpuszczalniki, zużyte oleje, pozostałości lakierów,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • lampy i żarówki,
  • opony (o szerokości zewnętrznej nie przekraczającej 400 mm),
  • odpady budowlano-remontowe należy dostarczyć w specjalnych workach koloru białego z napisem ODPADY BUDOWLANE (o poj. 50-60 l), które należy uprzednio nabyć w Firmie FBSERWIS KARPATIA SP. Z O.O. w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (limit przyjmowania tych odpadów to 6 worków od właściciela nieruchomości).

Uwaga:   

Odpady elektryczne i elektroniczne muszą być kompletne.

Sprzęt zdemontowany, rozkręcony nie będzie odbierany!

Zbiórka dotyczy odpadów powstających wyłącznie w gospodarstwach domowych.

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej nie będą odbierane!