Gminny Dzień Kobiet

5 marca br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet, zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Każdego roku organizator zaprasza na spotkanie kobiety, związane z organizacjami działającymi na terenie gminy. Jest to jeden ze sposobów wyrażenia wdzięczności, za pracę i zaangażowanie Pań w działalność społeczną. Tegoroczne obchody uświetniły występy naszych rodzimych artystów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i komediowe. Wystąpiły grupy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce: MASKARADA kierowana przez Alicję Zając i grupy wokalne prowadzone przez Magdalenę Makiel, a także grupa kabaretowa działająca przy Radzie Rodziców Zespołu Szkół i Placówek w Bóbrce, której przewodniczy Teresa Jasłowska. W programach usłyszeliśmy nie tylko popularne piosenki, ale i szereg żartów, gdyż jak wiemy relacje damko męskie to wciąż niewyczerpany temat.

Na gminnych obchodach Dnia Kobiet, nie mogło zabraknąć mężczyzn. Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski, zastępca wójta Tomasz Tłuściak, Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Maciej Sekuła, a także wiceprzewodniczący: Krzysztof Markiewicz i Wojciech Żurkiewicz w towarzystwie Dyrektora GOK-u Bogusława Packa złożyli wszystkim świętującym Paniom życzenia.