10 – lecie Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka”

10 – lecie  Zespołu Śpiewaczego „Jutrzenka” odbyło się 2 marca w sali Domu Ludowego w Kopytowej. Ta piękna i wyjątkowa uroczystość była okazją do wyrażenia podziękowań i szacunku tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania zespołu, zadbali o jego artystyczny rozwój i wspomagali  w różny sposób. Otwarcia uroczystości dokonała Ewa Ziemba kierownik zespołu, która wprowadziła wszystkich gości w przyjazny nastrój. Zespół pod jej kierunkiem na tę okazję przygotował piosenkę o swojej działalności, którą zaprezentował licznie zgromadzonym gościom. Życzenia i ciepłe słowa dla zespołu złożyli: Maria Kurowska – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Monika Subik Dyrektor Etatowy Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Krośnie, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka wraz z Tomaszem Tłuściakiem zastępcą wójta, Andrzej Koniecki i Dariusz Bator wójtowie gminy poprzednich kadencji, ks. Bronisław Wyczawski proboszcz Parafii Kopytowa, Bogusław Pacek dyrektor GOK – u, Stanisław Chochołek wiceprezes LGD „Kraina Nafty”,  Włodzimierz Paluch dyrektor Szkoły Podstawowej w Kopytowej, Aleksandra Sitar radna wsi, Tomasz Munia radny Kopytowej i sołtys, Andrzej Sitar prezes OSP Kopytowa wraz z Albertem Orlofem naczelnikiem straży, przedstawiciele stowarzyszenia „Przyjazna Kopytowa” na czele z prezesem Karolem Jakubowskim, Łukasz Grzesik prezes LKS „Polonia” Kopytowa, kierownicy zespołów artystycznych wraz z członkami zespołów artystycznych, przedstawicielki KGW oraz zaproszeni goście. Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę przy muzyce ludowej z Kapelą „Tarnowcoki”. Na scenie zaprezentowały się również zespoły śpiewacze: „Magnolia” z Podniebyla, „Chorkowianie” z Chorkówki, „Bobrzanie” z Bóbrki, „Nadzieja” ze Zręcina, „Seniorzy” ze Świerzowej P. Podczas trwania uroczystości można było obejrzeć wystawę zdjęć zespołu „Jutrzenka”, a także wpisać się do pamiątkowej kroniki.

Tekst i foto: GOK Chorkówka