W gminnych szkołach wprowadzono dzienniki elektroniczne

W szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Chorkówka wprowadzono dzienniki LIBRUS, które umożliwiają dokumentowanie przebiegu procesu edukacji w formie elektronicznej. To dodatkowa możliwość kontraktu z rodzicami, którzy po zalogowaniu w systemie mogą na bieżąco sprawdzać oceny swoich dzieci, ale także podział godzin, zadane prace domowe, terminy sprawdzianów, a także ewentualnie uwagi związane z zachowaniem. Rodzice przy pomocy łącza internetowego mogą mieć stały dostęp do wyżej wymienionych informacji na temat swoich dzieci. Dziennik elektroniczny, to również możliwość nawiązania szybkiego kontaktu z nauczycielem, dyrektorem placówki poprzez skrzynkę pocztową. Wprowadzenie tego dziennika jest alternatywą dla dziennika papierowego, jednak jeszcze przez jakiś czas w szkołach na terenie naszej gminy będą obowiązywały dwa dzienniki zarówno ten nowoczesny jak i dotychczasowy tradycyjny. Od nowego roku szkolnego placówki bazować będą już tylko na dzienniku elektronicznym.