Wyniki wyborów sołtysów

17 lutego br. w gminie Chorkówka odbyły się wybory sołtysów. Protokół z wyborów  – PDF

 

Sołectwo Bóbrka – Stanisław Czarnota
Sołectwo Chorkówka – Stanisław Liwosz
Sołectwo Draganowa- Stanisław Chodak
Sołectwo Faliszówka – Ireneusz Szczepanik
Sołectwo Kobylany – Jan Samborowski
Sołectwo Kopytowa – Tomasz Munia
Sołectwo Leśniówka – Małgorzata Gradowicz
Sołectwo Machnówka – Zdzisław Malczewski
Sołectwo Poraj – Małgorzata Baran
Sołectwo Sulistrowa – Gabriel Czaja
Sołectwo Świerzowa Polska – Bogusława Kawalec
Sołectwo Szczepańcowa – Marta Żołna
Sołectwo Zręcin – Ryszard Prętnik
Sołectwo Żeglce – Iwona Skalska