Zarządzenie Nr 0050.1.11.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Wójta Gminy Chorkówka Nr 0050.1.11.2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru – PDF