Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek w Draganowej

Śpiewanie kolęd jest ściśle związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Kolędy śpiewane są  od XV wieku. Zaczynamy je śpiewać przy wigilijnym stole, są to pieśni, które opowiadają o Narodzeniu Pana Jezusa. Tradycją jest, że w naszej gminie od kilkunastu lat organizowane są koncerty kolęd i pastorałek dla amatorskich grup artystycznych, a także konkursy kolęd dla dzieci i młodzieży. Kierownicy zespołów poszukują nowych tekstów i aranżacji do prezentowanych przez zespoły kolęd i pastorałek. Starają się, aby w corocznym koncercie było jak najmniej powtórzeń. Tegoroczny Gminny Koncert Kolęd i Pastorałek odbył się w niedzielne popołudnie 13 stycznia w Draganowej. Organizatorami tej uroczystości było Koło Gospodyń Wiejskich w Draganowej na czele z przewodniczącą Marzeną Słowik oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Koncert rozpoczął się Mszą Św. pod przewodnictwem ks. Roberta Niemczyka proboszcza parafii Kobylany. Po mszy uczestnicy koncertu przeszli do sali Domu Ludowego w Draganowej, aby wysłuchać pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów, scholi i solistów. Na scenie kolejno wystąpiły zespoły: „Chorkowianie” z Chorkówki, „Bobrzanie” z Bóbrki, Grupa Artystyczna „Maskarada”, dział. przy GOK-u w Chorkówce, „Jutrzenka” z Kopytowej, schola z Leśniówki, schola z Kobylan, „Seniorzy” ze Świerzowej P. schola z Makowisk, Chór „Legato” ze Szczepańcowej, „Nadzieja” ze Zręcina, solistka Ewa Kłos oraz soliści Daria Samborowska, Adam Gonet i Aleksandra Wierdak. Uroczystość prowadził Bogusław Pacek dyrektor GOK-u.

W koncercie udział wzięli: Monika Subik Dyrektor Etatowy członek Zarządu Powiatu Krośnieńskiego, Kazimierz Gładysz Radny Powiatu Krośnieńskiego, ks. Stanisław Babiarz proboszcz parafii Bóbrka, Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka, Tomasz Tłuściak Zastępca Wójta Gminy Chorkówka, Maciej Sekuła Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka oraz radni gminy Andrzej Wierdak, Aleksandra Sitar, Piotr Wierdak, Edward Szwedo, Aneta Munia – Skrzęta Dyrektor SP w Draganowej, Mirosław Jaracz sołtys wsi Draganowa, Zbigniew Olszyk prezes OSP Draganowa, prezesi stowarzyszeń, przewodniczące KGW, a także mieszkańcy Draganowej. Wszystkie występujące zespoły otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez GOK w Chorkówce oraz ciepły posiłek, przygotowany przez KGW Draganowa.

Tekst i foto: GOK Chorkówka 

GALERIA