Bezpieczna zima

7 stycznia w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane przez Wojewodę Ewę Leniart w związku z intensywnymi opadami śniegu oraz prognozowanymi niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi. W spotkaniu udział wzięli starostowie oraz przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Podczas spotkania poruszono tematy związane z: sytuacją na drogach, koniecznością prowadzenia kontroli i przeglądów przewodów kominowych i utrzymaniem obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych. Przedstawiciele służb złożyli wojewodzie meldunki dotyczące podejmowanych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Podkarpacia.

Taki raport na prośbę starosty krośnieńskiego przygotowano także w naszej gminie. W raporcie omówione zostały działania, jakie gmina jest gotowa podjąć w razie konieczności udzielenia pomocy mieszkańcom, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, a nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy znajomych. Ich sytuacja jest monitorowana, a w razie konieczności uruchomione zostaną punkty, gdzie wydawane będą ciepłe posiłki. Przewidziane zostało także rozwiązanie w przypadku nagłych zdarzeń losowych, w wyniku których konieczne będzie zapewnienie schronienia dla osób poszkodowanych w tych zdarzeniach.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zaapelowała do wszystkich mieszkańców województwa o wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania tego trudnego zimowego okresu.  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina o bezpłatnej całodobowej infolinii 987. Można tam zgłaszać wszelkie przypadki osób znajdujących się w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Zainteresowani otrzymają też informacje o miejscach noclegowych i jadłodajniach oraz punktach udzielania pomocy.  Niezależnie od tego w takich sytuacjach można oczywiście dzwonić na numer alarmowy 112.

wykaz-placówek-udzielających-wsparcia-osobom-potrzebującym-w-sezonie-zimowym