Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Chorkówce

Ruszyła rozbudowa Zespołu Szkół w Chorkówce. W ramach wykonywanych robót budowalnych powstaną dodatkowe sale lekcyjne. Według założeń prace potrwają do końca bieżącego roku szkolnego. Inwestycja ta jest niezbędna z uwagi na zmiany organizacyjne wynikające z 8-klasowego systemu edukacji.