Budowa kanalizacji w Draganowej i Kopytowej

Rozpoczął się drugi etap prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Draganowej oraz budowa kanalizacji wraz z przyłączami i magistralą przesyłową wody w Kopytowej.

Wykonawcą robót w Draganowej jest Przedsiębiorstwo Budowlane AWERS Sp. z o.o. Umowa podpisana  została w listopadzie ubiegłego roku i opiewa na kwotę 3 443 074,19 zł. Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano kanalizację w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym z trzema przepompowniami ścieków oraz czteroma przepompowniami przydomowymi. Długość sieci kanalizacji grawitacyjnej – 8.381 mb, sieci ciśnieniowej – 743 mb. W ramach inwestycji do kanalizacji podpiętych zostanie 130 budynków, łączna długość przyłączy wyniesie 8093,00 mb.

W Kopytowej wykonawcą robót jest Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna. Umowa podpisana została 21 grudnia minionego roku, jej wartość ogółem (trzy etapy) wynosi 10 801 860,00 zł. Podobnie jak w Draganowej z uwagi na ukształtowanie terenu wsi Kopytowa, zaprojektowano kanalizację w ujęciu grawitacyjno-tłocznym. W jej skład wchodzi: sieć kanalizacyjna grawitacyjna – 20.592,66 mb, sieć kanalizacyjna tłoczna – 3.070 mb, pięć przepompowni sieciowych i pięć przydomowych, 242 przyłącza kanalizacyjne o łącznej długości ok. 1.900 mb.