Siłownie pod chmurką w Bóbrce i Draganowej

W kolejnych dwóch miejscowościach, w Draganowej i w Bóbrce, powstały Otwarte Strefy Aktywności (OSA) czyli tzw. „siłownie pod chmurką”.  W Otwartych Strefach Aktywności zamontowano:  twister, prasę nożną, wioślarza, wahadło, koło Tai Chi, podciąg nóg, a także ławkę i kosz na śmieci.

Obiekty są ogólnodostępne. Na terenie każdej siłowni umieszczono tablicę informacyjną z regulaminem.

Koszt realizacji zadania wyniósł 24 907,50 zł (dofinansowanie w całości pochodzi z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

Otwarte Strefy Aktywności, tuż po montażu wyposażenia.