INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Przedmiot zamówienia: Dostawa uzupełniająca pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego do prowadzenia zajęć w rantach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – INFORMACJA