Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Od stycznia 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki miesięczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– za odpady zebrane selektywnie – 10,00 zł od osoby,

– za odpady zebrane w sposób nieselektywny – 20,00 zł od osoby.

Na koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych, które w 2019 r. poniesie gmina Chorkówka, w głównej mierze składają się:

755 189 zł – na realizację zadania pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Chorkówka oraz odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i odpadów zielonych ulegających biodegradacji od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na  terenie gminy Chorkówka i transport do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie ul. Białobrzeska – RIPOK w Krośnie”. (W 2018 roku na zadanie powierzono 445 716 zł.)

514 674 zł – kwota dotacji przekazywana gminie Miasto Krosno, za przyjęcie odpadów komunalnych zmieszanych  i zielonych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów  Komunalnych – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie. (Zgodnie z Zarządzeniem nr 1450/2018 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 1 października 2018 r., cena  przyjęcia odpadów komunalnych  zmieszanych – 450 zł netto za 1 Mg (tonę), odpadów zielonych – 285 zł netto za 1 Mg (tonę)).

W roku 2018, zgodnie z zarządzeniem nr 1078/2017 Prezydenta Miasta Krosna z dn. 16 listopada 2017 cena odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych wynosiła 350 zł netto, odpadów zielonych – 264 zł netto.

W ramach tej opłaty zostaną uruchomione dodatkowe usługi: