Worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok

Zawiadamia się mieszkańców gminy Chorkówka, że worki na odpady segregowane, naklejki na worki oraz harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok będą wydawane w godz. od 900 do 1900 w następujących miejscowościach i terminach:

Dzień Miejscowość – miejsce wydawania
17 grudnia 2018

(poniedziałek)

Machnówka – Dom Ludowy
Poraj – Dom Ludowy
Sulistrowa – Dom Strażaka
18 grudnia 2018

(wtorek)

Bóbrka – Dom Ludowy (Klub Młodzieżowy)
Draganowa – Dom Ludowy
Leśniówka – Dom Strażaka
19 grudnia 2018

(środa)

Faliszówka – Dom Ludowy
Kobylany – Dom Kultury
Szczepańcowa – Remiza OSP
20 grudnia 2018

(czwartek)

Chorkówka – Dom Strażaka
Kopytowa – Dom Ludowy (sutereny)
Żeglce – Dom Ludowy
21 grudnia 2018

(piątek)

Świerzowa Polska – Dom Ludowy
Zręcin – Dom Ludowy

Istnieje możliwość wyboru koloru worków według indywidualnych potrzeb.

Niezależnie od miejsca zamieszkania, worki i naklejki można odebrać we wszystkich wyżej podanych punktach.

W przypadku nieodebrania ww. materiałów w wyznaczonych terminach – należy kierować się po ich odbiór – do firmy FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. zlokalizowanej w Szczepańcowej, ul. Przemysłowa 7 (dojazd od ul. Lotników w Krośnie), od poniedziałku do piątku w godz. od 700 – 1500 , lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Chorkówce, który czynny będzie od stycznia w godzinach: wtorek – 800 – 1000, czwartek – 1500 – 1700, sobota – 900– 1100.

Ponadto informuje się, że pierwsza zbiórka odpadów komunalnych w 2019 roku będzie realizowana
w następujące dni dla miejscowości:

7 stycznia 2019 r.: Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Sulistrowa,

9 stycznia 2019 r.: Szczepańcowa, Świerzowa Polska,

14 stycznia 2019 r.: Chorkówka, Kopytowa, Leśniówka, Poraj, Żeglce,

16 stycznia 2019 r.: Bóbrka, Machnówka, Zręcin.