Zapytanie ofertowe na: “Dostawę uzupełniająca pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”

Zapytanie ofertowe na: “Dostawę uzupełniająca pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego i komputerowego do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka”

zapytanie ofertowe

załącznik Nr 1 – formularz oferty

załącznik Nr 2a, 2b, 2c – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

załącznik Nr 3 – projekt umowy

__________________________________

pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

_________________________________

odpowiedź na pytanie z dnia 11.12.2018 r.