Uroczyste oddanie do użytkowania Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce

11 listopada 2018 roku to historyczna chwila dla wszystkich Polaków. W całej Polsce odbywały się uroczystości, których celem było upamiętnienie tej, jakże ważnej daty. Także w naszej gminie, w tym dniu obyły się uroczystości, których celem było upamiętnienie tych ważnych chwil, oddanie hołdu tym, dzięki którym tą wolnością możemy się cieszyć, a także podkreślenie radości z tego, że dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, o którym nasi przodkowie marzyli.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Żeglcach, której przewodniczyli ksiądz prałat Jan Luchowski oraz ksiądz Arkadiusz Śliwiński. W podniosły nastój wprowadzili uczestników nabożeństwa uczniowie Szkoły Podstawowej w Żeglcach, którzy tuż przed rozpoczęciem modlitwy za Ojczyznę zaprezentowali patriotyczny program artystyczny.  Świąteczny i wyjątkowy nastrój podkreślała także obecność pocztów sztandarowych, które towarzyszą mieszkańcom gminy podczas ważnych wydarzeń religijnych i patriotycznych. O godz. 12.00 wszyscy uczestnicy mszy odśpiewali hymn Polski.

Po mszy przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, kultury, służb mundurowych, a także organizacji pozarządowych działających na terenie wsi Żeglce i gminy Chorkówka złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem upamiętniającym poległych, pomordowanych i prześladowanych za Ojczyznę.

Dalsza część uroczystych obchodów kontynuowana była w sali Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Chorkówce oraz członkowie Zespołu Śpiewaczego „Chorkowianie” zaprezentowali niezwykle barwny program artystyczny.

Ostatnim punktem obchodów było uroczyste oddanie do użytkowania Kompleksu Boisk Sportowych w Chorkówce dedykowane mieszkańcom gminy w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Była to wspaniała okazja do tego by wyrazić wdzięczność wszystkim tym, którzy przyczynili się do budowy Kompleksu.

Dziękuję tym, którzy podjęli temat budowy obiektu sportowego, tym którzy drążyli ten temat i tym którzy z optymizmem i ogromną wiarą w to, że to się może udać, przyjęli pomysł. Serdecznie dziękuję Radnym Rady Gminy Chorkówka za to, że powiedzieli tak, można powiedzieć że podjęli to ryzyko. Tak, bo każda tak ogromna inwestycja jest ryzykiem. Ale warto było takie ryzyko podjąć, by dzisiaj móc w tak ważnym dla nas Polaków dniu świętować otwarcie razem z państwem.

Dziękuję wszystkim, którzy cegiełka po cegiełce, pokonując wiele trudności, rozwiązując wiele problemów, wykonywali tę wieloetapową pracę. Mam tu na myśli pracowników, osoby które wzięły na siebie odpowiedzialność merytoryczną za przygotowanie przetargu, umów, dokumentacji, pozyskanie środków zewnętrznych, itd. Tylko oni wiedzą ile pracy ich to kosztowało.

Dziękuję właścicielowi i pracownikom firmy „Zalas” Pana Mirosława Wrony wykonawcy tej inwestycji. Spędziliście z nami spory kawał czasu, odbyliśmy setki rozmów, dyskusji, rozwiązaliście całą masę problemów. Jeszcze raz dziękuję, myślę że ten obiekt jest także Waszym powodem do dumy.

Serdecznie dziękuję firmie projektowej Amibud Cezarego Ilnickiego, za wspaniały projekt (…) Tak jak wspomniałem na początku sukces ma wielu ojców, nasz ma ich całkiem sporo, wielu anonimowych, którzy wsparli nas dobrym słowem, wsparli nas duchowo lub po prostu po ludzku trzymali za nas kciuki – powiedział podczas uroczystości Andrzej Koniecki

Poświęcenia Kompleksu dokonał ksiądz prałat Jan Luchowski. By zaprezentować możliwości boisk, nauczyciele wychowania fizycznego z gminnych szkół przygotowali pokaz konkurencji, w którym udział wzięli uczniowie. Wykazać mogli się także uczestnicy uroczystego otwarcia, dla których przygotowano konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. Wspólna sportowa zabawa trwała do zmroku. Nie straszna była niska temperatura, która dawała nieco w kość, gdyż każdy mógł rozgrzać się pyszną grochówką.

100. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości to wyjątkowe, historyczne święto, w którym mogliśmy brać udział. W naszej gminie obchodziliśmy je wielowymiarowo. Była radość, beztroska, ale i chwila zadumy i co najważniejsze pamięci o tych, których wśród nas już nie ma, a którzy o tę wolną Polskę dla nas walczyli i oddawali życie.