I sesja VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.),

zawiadamiam, że postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r.
Komisarz Wyborczy w Krośnie I

zwołał I sesję VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka.

Obrady odbędą się w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1600

w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce

Porządek obrad:

  1. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór przewodniczącego rady.
  4. Złożenie ślubowania przez wójta.

 

 

Wójt Gminy Chorkówka

Andrzej Koniecki