Nadanie Szkole Podstawowej w Draganowej im. św. Jana z Dukli

3 października 2018 roku to dzień, który otworzył nową księgę w historii Szkoły Podstawowej w Draganowej, która otrzymała imię św. Jana z Dukli. Uroczystość nadania imienia rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez ks. biskupa Stanisława Jamrozka oraz gwardiana dukielskiego klasztoru o.o. Tacjana Mroza i o. o Tadeusza Łuczaka – opiekuna kościółka na Puszczy. W uroczystym nadaniu Szkole Podstawowej w Draganowej imienia św. Jana z Dukli wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalnych, nauczyciele emeryci, rodzice, uczniowie oraz społeczność lokalna.

Podczas Mszy św. został poświęcony sztandar ufundowany przez rodziców. Następnie zaproszeni goście udali się do szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru Pani Dyrektor, która z kolei przekazała go uczniom. Ks. Biskup poświecił tablicę pamiątkową ufundowaną przez nauczycieli, a wykonaną przez p. Pawła Pelczara oraz obraz św. Jana namalowany przez Ewelinę Bęben. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, o.o. Tacjan Mróz i Dyrektor Aneta Munia-Skrzęta. Dalsza część uroczystości odbyła się w sali domu ludowego w Draganowej. Rozpoczęła ją Dyrektor Aneta Munia- Skrzęta, która powitała wszystkich przybyłych gości i przedstawiła w skrócie historię szkoły.

Następnie uczniowie przypomnieli biografię św. Jana w scenariuszu przygotowanym przez p. Janinę Więcek. Na zakończenie występu wszyscy uczniowie na scenie wykonali pieśń, która od tej pory stała się oficjalnym hymnem szkoły. Po występie dzieci przyszedł czas na przemówienia gości. Głos zabrali: Ks. Biskup Stanisław Jamrozek, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Gładysz, Dyrektor ZS. nr 2 w Dukli Jan Drajewicz, Radna Zofia Munia i Komendant OSP w Draganowej Zbigniew Olszyk. Zaproszeni Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty obiad przygotowany przez Radę Rodziców. Ten dzień na długo zostanie w sercach i pamięci całej społeczności Draganowej. Od tego roku 3 października jest w szkole Dniem Patrona.

Aneta Munia-Skrzęta