Informacja Starostwa Powiatowego w Krośnie

W związku z zakończeniem inwestycji „Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin polegająca na budowie mostu w ciągu ww. drogi wraz z dojazdami w m. Zręcin”, Starostwo Powiatowe w Krośnie informuje, iż od dnia 19 października 2018 r. nastąpi udostępnienie dla ruchu drogi powiatowej nr 1850R Jasło-Łajce-Zręcin (ul. Kościelna) w Zręcinie.  Tym samym objazd przez m. Żeglce i Chorkówkę zostaje zlikwidowany.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania z uwzględnieniem skrzyżowania z droga powiatową nr 1953R Chorkówka-Żeglce.

Starosto Powiatowe w Krośnie